FAQ
 
SUPER UP THAILAND
 
 
 
 
 
        คำถามที่พบบ่อย
   1.   ต้องใช้แรงยกเพื่อเปิดฝา SUPER UP หรือไม่ และเมื่อฝา SUPER UP ปิดสนิท
จะเปิดหรือปรับระดับฝาได้อย่างไร ?
   2.   ฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ระบบไฟฟ้า SUPER UP เปิดยกได้กี่ระดับ
และต้องค้ำฝาหรือไม่ ?
   3. ฝาปิดกระบะ SUPER UP สามารถวางสัมภาระไว้ด้านบนฝาได้กี่กิโลกรัม และหากต้อง
การปรับระดับความสูงของฝา SUPER UP ต้องนำสัมภาระลงจากฝาก่อนหรือไม่ ?
   4. ฝาปิดกระบะ SUPER UP มีโอกาสบิดตัวหรือโก่งงอหรือไม่ ?
   5. การติดตั้ง SUPER UP ต้องเจาะตัวรถหรือไม่ ?
   6. การติดตั้ง SUPER UP ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างไร ?
   7. ถ้ามอเตอร์เสียจะสามารถเปิดฝา SUPER UP ได้หรือไม่ ?
   8.   เมื่อปิดฝา SUPER UP แล้วจะป้องกันการโจรกรรมได้หรือไม่ ?
   9.   สามารถเปิดฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ SUPER UP ในขณะรถวิ่งได้หรือไม่
และเมื่อเปิดวิ่งด้วยความเร็วสูงฝา SUPER UP จะสั่นกระพือหรือไม่ ?
   10. วัสดุที่ใช้ผลิตฝา SUPER UP เป็นวัสดุชนิดใด สามารถทำสีตามสีรถได้หรือไม่ ?
   11. ฝาครอบกระบะระบบไฟฟ้า SUPER UP กันน้ำได้หรือไม่ ?
   12. เมื่อติดตั้งฝาครอบกระบะ SUPER UP แล้วสามารถถอดออกได้หรือไม่ ?
   13. ทำไมราคาฝาครอบกระบะ SUPER UP จึงแพงกว่าฝาครอบกระบะยี่ห้ออื่น ?
     
        คำตอบ
   1.   Q :    ต้องใช้แรงยกเพื่อเปิดฝา SUPER UP หรือไม่ และเมื่อฝา SUPER UP
ปิดสนิท จะเปิดหรือปรับระดับฝาได้อย่างไร ?
    A :    การเปิดฝา SUPER UP ไม่ต้องใช้แรงยก แต่ควบคุมการเปิดปิดและปรับระดับ
ด้วยสวิตซ์จากกล่องควบคุม ท่านสามารถเปิดฝาได้โดยง่ายถึงสองวิธี
 • วิธีแรก คือ เปิดและปรับระดับฝา SUPER UP จากกล่องสวิตซ์ควบคุม
  ภายในห้องโดยสาร
 • วิธีที่สอง คือ เปิดฝาจากด้านหลังตัวรถ เพียงบิดกุญแจที่ติดตั้งบริเวณท้ายฝา
  SUPER UP กุญแจตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์คู่หลัง ดังนั้น
  เมื่อบิดกุญแจ ฝา SUPER UP ส่วนท้ายจะยกขึ้น-ลงตามการควบคุมของผู้ใช้
  โดยสามารถยกได้สูงสุด 45 องศา เมื่อเปิดท้ายขึ้นแล้ว ท่านสามารถปรับยก
  ระดับฝาได้ทุกระดับจากกล่องสวิตซ์ควบคุมใต้ฝา
 •       TOP
     2.   Q :    ฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ระบบไฟฟ้า SUPER UP เปิดยกได้กี่ระดับ
  และต้องค้ำฝาหรือไม่ ?
      A :    ฝา SUPER UP สามารถเปิดยกได้ทุกระดับตั้งแต่ 1 cm. ขึ้นไป เช่น เปิดแง้ม
  เปิดท้ายลาด ยกท้ายขึ้นเป็นสปอยเลอร์ หรือเปิดฝาเพียงครึ่งกระบะ เพื่อกดทับ
  สัมภาระภายในกระบะไม่ให้เคลื่อนไหวขณะขับขี่ เป็นต้น เมื่อหยุดที่ระดับใด
  แขนยกทั้งสี่จุดจะล็อคอัตโนมัติ จึงไม่ต้องเสียเวลาค้ำฝา
        TOP
     3.   Q :    ฝาปิดกระบะ SUPER UP สามารถบรรทุกสัมภาระไว้ด้านบนฝาได้กี่กิโลกรัม
  และหากต้องการปรับระดับความสูงของฝา SUPER UP ต้องนำสัมภาระ
  ลงจากฝาก่อนหรือไม่ ?
      A :    โครงสร้างของฝา SUPER UP เสริมด้วยเหล็ก จึงแข็งแรง สามารถวางสัมภาระ
  ไว้บนฝาได้โดยที่ตัวฝาไม่แอ่น ด้วยระบบแขนยกไฟฟ้าและระบบเฟืองล็อคทั้งสี่จุด
  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ SUPER UP เมื่อมีบรรทุกสัมภาระบนไว้ฝาผู้ใช้จึง
  สามารถปรับฝาขึ้น-ลงได้เหมือนการใช้งานปกติ โดยกรณีฝาปิดสนิทสามารถบรรทุก
  สัมภาระได้ประมาณ 100 kg. และ 30-40 kg. ในกรณีที่ต้องการปรับระดับแขนยก
  ขึ้น-ลงอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องนำสัมภาระลง
        TOP
     4.   Q : ฝาปิดกระบะ SUPER UP มีโอกาสบิดตัวหรือโก่งงอหรือไม่ ?
      A :    โครงสร้างภายในของฝา SUPER UP ทำจากเหล็กวิ่งรอบตัวฝา จึงไม่มีการโก่งงอหรือ
  บิดตัวของตัวฝา และสามารถบรรทุกของบนฝา SUPER UP ได้โดยที่ฝาไม่แอ่น
        TOP
     5.   Q : การติดตั้ง SUPER UP ต้องเจาะตัวรถหรือไม่ ?