FAQ
 
SUPER UP THAILAND
 
 
 
 
 
        คำถามที่พบบ่อย
   1.   ต้องใช้แรงยกเพื่อเปิดฝา SUPER UP หรือไม่ และเมื่อฝา SUPER UP ปิดสนิท
จะเปิดหรือปรับระดับฝาได้อย่างไร ?
   2.   ฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ระบบไฟฟ้า SUPER UP เปิดยกได้กี่ระดับ
และต้องค้ำฝาหรือไม่ ?
   3. ฝาปิดกระบะ SUPER UP สามารถวางสัมภาระไว้ด้านบนฝาได้กี่กิโลกรัม และหากต้อง
การปรับระดับความสูงของฝา SUPER UP ต้องนำสัมภาระลงจากฝาก่อนหรือไม่ ?
   4. ฝาปิดกระบะ SUPER UP มีโอกาสบิดตัวหรือโก่งงอหรือไม่ ?
   5. การติดตั้ง SUPER UP ต้องเจาะตัวรถหรือไม่ ?
   6. การติดตั้ง SUPER UP ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างไร ?
   7. ถ้ามอเตอร์เสียจะสามารถเปิดฝา SUPER UP ได้หรือไม่ ?
   8.   เมื่อปิดฝา SUPER UP แล้วจะป้องกันการโจรกรรมได้หรือไม่ ?
   9.   สามารถเปิดฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ SUPER UP ในขณะรถวิ่งได้หรือไม่
และเมื่อเปิดวิ่งด้วยความเร็วสูงฝา SUPER UP จะสั่นกระพือหรือไม่ ?
   10. วัสดุที่ใช้ผลิตฝา SUPER UP เป็นวัสดุชนิดใด สามารถทำสีตามสีรถได้หรือไม่ ?
   11. ฝาครอบกระบะระบบไฟฟ้า SUPER UP กันน้ำได้หรือไม่ ?
   12. เมื่อติดตั้งฝาครอบกระบะ SUPER UP แล้วสามารถถอดออกได้หรือไม่ ?
   13. ทำไมราคาฝาครอบกระบะ SUPER UP จึงแพงกว่าฝาครอบกระบะยี่ห้ออื่น ?
     
        คำตอบ
   1.   Q :    ต้องใช้แรงยกเพื่อเปิดฝา SUPER UP หรือไม่ และเมื่อฝา SUPER UP
ปิดสนิท จะเปิดหรือปรับระดับฝาได้อย่างไร ?
    A :    การเปิดฝา SUPER UP ไม่ต้องใช้แรงยก แต่ควบคุมการเปิดปิดและปรับระดับ
ด้วยสวิตซ์จากกล่องควบคุม ท่านสามารถเปิดฝาได้โดยง่ายถึงสองวิธี
 • วิธีแรก คือ เปิดและปรับระดับฝา SUPER UP จากกล่องสวิตซ์ควบคุม
  ภายในห้องโดยสาร
 • วิธีที่สอง คือ เปิดฝาจากด้านหลังตัวรถ เพียงบิดกุญแจที่ติดตั้งบริเวณท้ายฝา
  SUPER UP กุญแจตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์คู่หลัง ดังนั้น
  เมื่อบิดกุญแจ ฝา SUPER UP ส่วนท้ายจะยกขึ้น-ลงตามการควบคุมของผู้ใช้
  โดยสามารถยกได้สูงสุด 45 องศา เมื่อเปิดท้ายขึ้นแล้ว ท่านสามารถปรับยก
  ระดับฝาได้ทุกระดับจากกล่องสวิตซ์ควบคุมใต้ฝา
 •       TOP
     2.   Q :    ฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ระบบไฟฟ้า SUPER UP เปิดยกได้กี่ระดับ
  และต้องค้ำฝาหรือไม่ ?
      A :    ฝา SUPER UP สามารถเปิดยกได้ทุกระดับตั้งแต่ 1 cm. ขึ้นไป เช่น เปิดแง้ม
  เปิดท้ายลาด ยกท้ายขึ้นเป็นสปอยเลอร์ หรือเปิดฝาเพียงครึ่งกระบะ เพื่อกดทับ
  สัมภาระภายในกระบะไม่ให้เคลื่อนไหวขณะขับขี่ เป็นต้น เมื่อหยุดที่ระดับใด
  แขนยกทั้งสี่จุดจะล็อคอัตโนมัติ จึงไม่ต้องเสียเวลาค้ำฝา
        TOP
     3.   Q :    ฝาปิดกระบะ SUPER UP สามารถบรรทุกสัมภาระไว้ด้านบนฝาได้กี่กิโลกรัม
  และหากต้องการปรับระดับความสูงของฝา SUPER UP ต้องนำสัมภาระ
  ลงจากฝาก่อนหรือไม่ ?
      A :    โครงสร้างของฝา SUPER UP เสริมด้วยเหล็ก จึงแข็งแรง สามารถวางสัมภาระ
  ไว้บนฝาได้โดยที่ตัวฝาไม่แอ่น ด้วยระบบแขนยกไฟฟ้าและระบบเฟืองล็อคทั้งสี่จุด
  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ SUPER UP เมื่อมีบรรทุกสัมภาระบนไว้ฝาผู้ใช้จึง
  สามารถปรับฝาขึ้น-ลงได้เหมือนการใช้งานปกติ โดยกรณีฝาปิดสนิทสามารถบรรทุก
  สัมภาระได้ประมาณ 100 kg. และ 30-40 kg. ในกรณีที่ต้องการปรับระดับแขนยก
  ขึ้น-ลงอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องนำสัมภาระลง
        TOP
     4.   Q : ฝาปิดกระบะ SUPER UP มีโอกาสบิดตัวหรือโก่งงอหรือไม่ ?
      A :    โครงสร้างภายในของฝา SUPER UP ทำจากเหล็กวิ่งรอบตัวฝา จึงไม่มีการโก่งงอหรือ
  บิดตัวของตัวฝา และสามารถบรรทุกของบนฝา SUPER UP ได้โดยที่ฝาไม่แอ่น
        TOP
     5.   Q : การติดตั้ง SUPER UP ต้องเจาะตัวรถหรือไม่ ?
      A :    การติดตั้งฝา SUPER UP นั้นไม่ต้องเจาะตัวถังรถยนต์ เจาะเพียงกระบะลายเนอร์
  เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32mm. เท่านั้น (ยกเว้นรถยนต์เพียงบางรุ่น)
        TOP
     6.   Q : การติดตั้ง SUPER UP ยึดติดกับตัวถังรถได้อย่างไร ?
      A :    ฝา SUPER UP ติดตั้งด้วยการยึดแผ่นเหล็กเข้ากับตัวรถ แผ่นเหล็กนี้จะซ่อนอยู่หลัง
  กระบะลายเนอร์ โดยจับยึดตรงจุดยึดน๊อตเดิมที่มากับตัวรถ ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ในความ
  แข็งแรงของโครงสร้างฝา SUPER UP โดยที่รถยนต์ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์
  ไร้รอยเจาะ
        TOP
     7.   Q : ถ้ามอเตอร์เสียจะสามารถเปิดฝา SUPER UP ได้หรือไม่ ?
      A :    ในกรณีที่มอเตอร์จุดใดจุดหนึ่งชำรุด ฝา SUPER UP ยังสามารถเปิด-ปิดได้ แต่อย่างไร
  ก็ตามหากใช้งานปกติ ระบบแขนยกด้วยมอเตอร์ของ SUPER UP นั้นมีโอกาสเสีย
  น้อยมาก เพราะมอเตอร์มีหน้าที่ในการหมุนเฟืองเท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนัก
  น้ำหนักทั้งหมดจะอยู่ที่โช๊คทั้ง 6 จุด อีกทั้งมอเตอร์ทั้งสี่จุดยังทำงานอิสระจากกัน
  เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ทำงาน มอเตอร์ที่เหลือจึงยังคงทำหน้าที่หมุนเฟือง
  เมื่อเปิด-ปิดฝา
        TOP
     8.   Q : เมื่อปิดฝา SUPER UP แล้วจะป้องกันการโจรกรรมได้หรือไม่ ?
      A :    ระบบล็อคของ SUPER UP เป็นระบบเฟืองล็อค เมื่อปิดสนิทแล้วจึงไม่สามารถเปิดขึ้น
  โดยไม่ใช้กุญแจหรือกดสวิตซ์ อีกทั้ง SUPER UP ยังมีระบบสวิตซ์เปิด/ปิด
  การสั่งจ่ายไฟจากภายในห้องโดยสารเมื่อต้องการล็อคหรือเลิกใช้งาน นอกจากนี้
  ฝา SUPER UP ยังมีโครงเหล็กรอบตัวฝาและระบบเซ็นทรัลล็อคฝาท้าย จึงป้องกัน
  การโจรกรรมโดยการงัดฝาได้อย่างมั่นใจ
        TOP
     9.   Q :    สามารถเปิดฝาครอบกระบะเอนกประสงค์ SUPER UP ในขณะรถวิ่งได้หรือไม่
  และเมื่อเปิดวิ่งด้วยความเร็วสูงฝา SUPER UP จะสั่นกระพือหรือไม่ ?
      A :    ในขณะรถวิ่งสามารถเปิดฝาครอบกระบะ SUPER UP ค้างไว้ได้ทุกระดับตามต้องการ
  โดยที่ฝา SUPER UP ไม่สั่นกระพือ แม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง เนื่องจากแขนยก
  SUPER UPทุกจุดจะทำการล็อคตัวทุกครั้งที่มอเตอร์หยุดทำงาน นอกจากนี้
  SUPER UP ยังเป็นฝาครอบกระบะเพียงยี่ห้อเดียวที่มีโช๊คกันสะบัด ช่วยเพิ่ม
  ความแข็งเเรงของ โครงสร้างไม่ให้สั่นกระพือในขณะขับขี่บนทางขรุขระ
  หรือใช้ความเร็วสูง
        TOP
     10.   Q : วัสดุที่ใช้ผลิตฝา SUPER UP เป็นวัสดุชนิดใด สามารถทำสีตามสีรถได้หรือไม่ ?
      A :    ฝาครอบกระบะ SUPER UP ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพเยี่ยม ภายใน
  เสริมคานเพิ่มความแข็งแรง และฝา SUPER UP สามารถทำสีได้ตาม
  สีตัวถังรถยนต์
        TOP
     11.   Q : ฝาครอบกระบะระบบไฟฟ้า SUPER UP กันน้ำได้หรือไม่ ?
      A :    ฝาปิดกระบะ SUPER UP กันน้ำได้ 100% เพราะฝา SUPER UP เปิดปิด
  ด้วยระบบเฟืองล็อคอัตโนมัติ เมื่อปิดฝาลงมาเฟืองจะทำการล็อคและยึดตัว
  ฝาให้แนบสนิทกับขอบกระบะแม้ในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้
  ดีไซน์ของฝา SUPER UP ออกแบบให้มีปีกครอบขอบลายเนอร์น้ำจึงไม่สามารถ
  ไหลย้อนเข้าภายในกระบะ และภายใต้ฝายังมียางกันน้ำซีลรอบขอบป้องกัน
  น้ำเข้าอีกชั้นนึงจึงมั่นใจได้ว่า จะไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึม เมื่อติดตั้งฝา SUPER UP
        TOP
     12.   Q : เมื่อติดตั้งฝาครอบกระบะ SUPER UP แล้วสามารถถอดออกได้หรือไม่ ?
      A :    ในกรณีที่ต้องการถอดฝา SUPER UP ออก สามารถถอดฝาออกได้ โดยการ
  ขันน๊อตตามจุดยึดออก แล้วจึงตัดระบบสายไฟ และพับแขนยกไว้ภายในตัว
  กระบะเมื่อต้องการใช้ฝา SUPER UP ก็สามารถนำมาประกอบตามเดิมได้
        TOP
     13.   Q : ทำไมราคาฝาครอบกระบะ SUPER UP จึงแพงกว่าฝาครอบกระบะยี่ห้ออื่น ?
      A :    เมื่อท่านได้ศึกษาคำถามคำตอบทั้งหมดข้างต้นแล้ว ท่านจะทราบว่า SUPER UP
  ของเรามีข้อดีแตกต่างจากฝาครอบกระบะยี่ห้ออื่นอย่างไร มีคุณภาพดีกว่า
  แข็งแรงกว่า ปลอดภัยกว่า สะดวกสบายกว่า ใช้งานง่ายกว่า และคุ้มค่ากว่ายี่ห้ออื่นๆ
  อย่างไรบ้าง นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อฝาครอบกระบะ
  SUPER UP ของเรา และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พนักงาน
  ของเรายินดีให้คำแนะนำแก่ท่าน โดยสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดสินค้า
  ได้ที่บริษัทโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
        TOP
   
   
    © 2008 SUPER UP.,Co,Ltd All Rights reserved   Product protected by a patent.  

  thai eng